Education26 Videos

משגי חכמת הקבלה – פרצופים 2

משגי חכמת הקבלה – פרצופים 2 ר׳ רפאל אפיללו #זהר #זוהר #קבלה

זהר – חט עושה רושם – ר׳ רפאל אפיללו

זהר – חט עושה רושם – ר׳ רפאל אפיללו #זהר #זוהר #קבלה

זהר – לחפור עמוק יותר – פרשה ויצא

זהר – לחפור עמוק יותר – פרשה ויצא ר׳ רפאל אפיללו זוהר – קבלה #זהר #זוהר #קבלה #סוד