Education26 Videos

משגי חכמת הקבלה – פרצופים 2

משגי חכמת הקבלה – פרצופים 2 ר׳ רפאל אפיללו #זהר #זוהר #קבלה

זהר – חט עושה רושם – ר׳ רפאל אפיללו

זהר – חט עושה רושם – ר׳ רפאל אפיללו #זהר #זוהר #קבלה

מושגי הקבלה – פרצופים מוחין

מושגי הקבלה – פרצופים מוחין ר׳ רפאל אפיללו #זהר #קבלה #זוהר #אפיללו