זהר- ארבע מלאכים מלוים אותו לבית כנסת – ואתחנן 4 H

זהר- ארבע מלאכים מלוים אותו לבית כנסת – ואתחנן 4 H