זהר זה שהשלים שלש סעודות בשבת יתרו 2

http://www.kabbalahvideos.com
Rabbi Raphael Afilalo translates and explains Zohar texts, also Kabbalah and Zohar concepts are explained.