זהר כל יום מתברך מהספירה שלו בשלח 5

http://www.kabbalahvideos.com
Rabbi Raphael Afilalo translates and explains Zohar texts, also Kabbalah and Zohar concepts are explained.