זהר – נתן רשות לאדם לראות מה שלא היה לו רשות לראות

נתן רשות לאדם לראות מה שלא היה לו רשות לראות – לך לך – 2