זהר הקדוש – סוד הגילגול לפי רבי שימעון בר יוחי בזהר, וכיתבי האריזל

זהר הקדוש – סוד הגיגול
מה הסוד הגילגול לפי הזהר – רבי שימעון בר יוחי ואריזל
פרשה משפתים
ר׳ רפאל אפיללו

Kabbalah, Zohar – Rav Raphael Afilalo

Home

#זהר
#זוהר
#גלגול
#קבלה
#סוד