Education26 Videos

משגי חכמת הקבלה – פרצופים 2

משגי חכמת הקבלה – פרצופים 2 ר׳ רפאל אפיללו #זהר #זוהר #קבלה

זהר – חט עושה רושם – ר׳ רפאל אפיללו

זהר – חט עושה רושם – ר׳ רפאל אפיללו #זהר #זוהר #קבלה

זוהר – יעקב גילה את הקץ

זוהר – יעקב גילה את הקץ ר׳ רפאל אפיללו #זוהר #זהר #קבלה