R. Raphael Afilalo

זהר הקדוש – סוד הגילגול לפי רבי שימעון בר יוחי בזהר, וכיתבי האריזל

זהר הקדוש – סוד הגיגול מה הסוד הגילגול לפי הזהר – רבי שימעון בר יוחי ואריזל פרשה משפתים ר׳ רפאל אפיללו Kabbalah, Zohar – Rav Raphael Afilalo Home #זהר #זוהר #גלגול #קבלה #סוד

משגי חכמת הקבלה – פרצופים 2

משגי חכמת הקבלה – פרצופים 2 ר׳ רפאל אפיללו #זהר #זוהר #קבלה

זהר – חט עושה רושם – ר׳ רפאל אפיללו

זהר – חט עושה רושם – ר׳ רפאל אפיללו #זהר #זוהר #קבלה

מושגי הקבלה – פרצופים מוחין

מושגי הקבלה – פרצופים מוחין ר׳ רפאל אפיללו #זהר #קבלה #זוהר #אפיללו

קיצור כוונה ברכה ראשונה עמידה של חול – רשש

קיצור כוונה ברכה ראשונה עמידה של חול ר׳ רפאל אפיללו #רשש #כונות #עמידה

זהר – שהנשמה עולה למעלה בלילה

זהר – שהנשמה עולה למעלה בלילה ר׳ רפאל אפיללו

זהר – כוח התשובה – פרשה לך לך

זהר – כוח התשובה – פרשה לך לך ר׳ רפאל אפיללו

זהר – סוד פנימיות התורה

זהר – סוד פנימיות התורה ר׳ רפאל אפיללו #זהר #קבלה #זוהר

זהר – לחפור עמוק יותר – פרשה ויצא

זהר – לחפור עמוק יותר – פרשה ויצא ר׳ רפאל אפיללו זוהר – קבלה #זהר #זוהר #קבלה #סוד