זהר- אסור לקרות לחברו בשם גנאי

זהר- אסור לקרות לחברו בשם גנאי
רי רפאל אפיללו

#זהר
#זוהר
#קבלה
#סוד
#אפיללו