קיצור כוונה ברכה ראשונה עמידה של חול – רשש

קיצור כוונה ברכה ראשונה עמידה של חול
ר׳ רפאל אפיללו
#רשש
#כונות
#עמידה