קיצור כוונה ברכה ראשונה עמידה של חול – רשש

קיצור כוונה ברכה ראשונה עמידה של חול
ר׳ רפאל אפיללו
#רשש
#כונות
#עמידה

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in